مرور رده

تازه های حوزه نساجی

برگزاری اولین همایش ملی منسوجات، طراحی لباس و پارچه در تمدن نوین ایرانی اسلامی با تاکید بر…

اولین کنفرانس منسوجات، طراحی لباس و پارچه در تمدن نوین ایرانی اسلامی با تاکید بر پوشش بانوان (مدآفرین) 28 و 29 بهمن ماه از ساعت 9 صبح به صورت مجازی در دانشگاه الزهرا…